Kazerne in de Kapelstraat.
Kazerne in de Kapelstraat.

Heer Ernou: Een vreemde Heezenaar

In 1776 wordt in aktes van de schepenbank en de doopregisters van Heeze voor het eerst de naam Ernou opduiken. Zeker geen geboren en getogen Heezenaar. Toch blijft de man ruim een halve eeuw in Heeze wonen met af en toe een uitstapje naar Leende of elders.

Heeze-Leende - Gerardus Johannes Ernou was in Maastricht in 1741 geboren. Schrijver en historicus A. Kremer (zoon van de dominee) heeft de man nog gekend. Tijdens de zevenjarige oorlog (1756-1763) was Ernou in Franse militaire dienst. Het is niet uit te sluiten, dat hij daar zijn eerste ervaring als chirurgijn opdeed.

Familie

Ernou was getrouwd met Maria Aleidis Partouns. Ook deze naam wijst terug naar de omgeving van Maastricht. Tussen 1767 en 1774 werden in Maastricht 5 kinderen gedoopt. In Heeze werden er nog eens 5 gedoopt. De vrouw van Ernou stierf in Heeze op 24 juni 1789 zodat hij met een aantal minderjarige kinderen achterbleef.

Chirugijn, heel-en
vroedmeester, goochelaar en ontvanger

Ernou wordt vanaf 1776 regelmatig in de stukken van de schepenbank genoemd als chirurgijn, zeg maar de dorpsdokter. Op 15 oktober 1794 wordt hij door de schepenbank op staande voet ontslagen als heel- en vroedmeester. Hij deed dus ook de bevallingen. Het ontslag werd zelfs aangeslagen op de deur van zijn woning. De schepenbank nam het Ernou blijkbaar erg kwalijk, dat hij met het naderen van de Franse troepen in 1794 op de vlucht sloeg. Ook drossaard Verhoeven nam toen de benen. Waarom Ernou op de vlucht sloeg is niet bekend geworden, maar wellicht had dit iets te maken met zijn activiteiten in Franse dienst. Ernou kwam wel weer terug naar Heeze. In 1810 noemde hij zich 'heelmeester ten platte lande', waarmee zijn dokterspraktijk ook een formele kant kreeg. Ernou had echter nog meer kwaliteiten. Hij was ook landelijk ontvanger geweest en genoot daarvoor ook een pensioen. Met die ervaring werd hij per 1 januari 1821 (hij was toen 80 jaar) door de gemeente Heeze benoemd tot ontvanger. Ook in Leende was hij ontvanger. In 1831 kwam zijn naam nog voor in de almanak van ontvangers.

De Roode Leeuw

In 1798 woonde Ernou aan het adres Eymerick 30. In dat pand was toen ook de herberg 'De Roode Leeuw' gevestigd. In 1810 woonde alleen nog dochter Elisabeth bij haar vader. Zij was in 1802 ongehuwd bevallen van een zoon. De andere kinderen waren de wijde wereld ingetrokken. In 1817 stuurde Ernou een brief naar de kasteelheer om zich te beklagen over het feit, dat de weduwe Deelen hem uit 'de Roode Leeuw' had gezet. Als plaatselijk bewoner, gaf Kremer (bijna overbuurman) aan dat op de plaats van 'de Roode Leeuw' daarna (in 1818) de marechausseekazerne werd gevestigd. Het zal voor de eigenaar van het pand zeker lucratiever zijn geweest om het pand aan te passen en aan het rijk te verhuren.

Laatste jaren

De laatste jaren van zijn leven verbleef Ernou in het logement 'De Jager' van de familie Giller links naast de Hervormde Kerk. Volgens Kremer werd Ernou daar liefdevol verpleegd. Op 7 maart 1835 overleed Ernou in Heeze waar hij meer dan vijftig jaar gewoond had.

Meer berichten