Columns Noël Creemers

Heemkunde

In mijn vrije tijd mag ik me graag bezighouden met heemkundige kwesties. Bij veel mensen leeft het idee dat heemkundig onderzoek uiterst saai is. Ik wil hieraan toevoegen dat in mijn optiek die saaiheid juist de aantrekkelijkheid van heemkunde is. Geen modern gedoe, lekker wroeten in het verleden!

Heemkunde vergt veel van een mens. Onderzoek verloopt vaak traag, het is werkelijk een kwestie van stug doorgaan en de lange adem. Het gevaar dat de onderste steen die je zo graag bovenop ziet liggen op zijn plaats blijft, is meer dan latent aanwezig, maar lukt het je na veel bloed, zweet en tranen antwoord te krijgen, dan ben je zielsgelukkig. Ook al weet je dat je er dan nog niet bent, want je wilt natuurlijk dat de wereld op de hoogte wordt gesteld. U kunt gerust van me aannemen dat het een hele opgave is je bevindingen op een aantrekkelijke wijze te presenteren aan de mensheid. Mij is dit nog nooit gelukt, maar toch wil ik bij dezen nog een poging wagen.

Sinds ik in onze gemeente woonachtig ben heeft alles hetgeen zich hier ter plaatse in het verleden heeft afgespeeld mijn bijzondere interesse. IJdel als ik ben heb ik me vanaf aanvang uitsluitend gericht op de betekenis van mijn eigen familie voor ons fraaie dorp. Die kon wel eens nihil zijn, want algemeen werd aangenomen dat geen enkel lid van de familie Creemers ooit ook maar één stap heeft gezet binnen onze gemeentegrenzen, laat staan dat er iemand van deze roemruchte familie alhier sporen heeft nagelaten.

Maar na gedegen onderzoek blijkt niets minder waar blijkt te zijn. De familie Creemers was ooit een zeer bekende Heezer familie, met aanzienlijke vertakkingen in dorpjes als Leende, Sterksel en, jawel, Leenderstrijp! Wel moeten we hiervoor terug naar de 8ste eeuw, vóór Christus welteverstaan. Mijn 34 maal het woord 'bet'-overgrootvader, Henk 'Vuistbijl' Creemers, is een tijdje burgemeester geweest van Heeze, dat toen de grootste plaats van Nederland was tussen de Piepkleine Dommel en de Middelgrote AA. In zijn vrije tijd bouwde onzen Henk praalwagens en dan had ie ook nog eens zes vrouwen en heel wat kinderen. We kunnen er dan ook gerust van uitgaan dat zowat iedereen in Heeze Henk als voorvader heeft. Is meteen duidelijk waarom ons dorp als één grote familie voelt.

Reageer als eerste
Meer berichten

Shopbox