Logo deparelvanbrabant.nl


<p>De tijdelijke maatregelen om het sluipverkeer te weren maken de komende maan plaats voor een defe</p>

De tijdelijke maatregelen om het sluipverkeer te weren maken de komende maan plaats voor een defe

(Foto: )

Maatregelen sluipverkeer krijgen vorm

Cranendonck/Heeze-Leende - De definitieve maatregelen om het sluipverkeer afkomstig van de A2 in de kernen van Maarheeze, Sterksel en Leende te weren krijgen de komende weken en maanden steeds meer vorm.

Door Roy de Leijer

Na een reeks van voorbereidende werkzaamheden wordt er de komende periode werk gemaakt met het plaatsen van doseerlichten en verzinkbare palen. Deze maatregelen in combinatie met inrijverboden moeten het voor het sluipverkeer onaantrekkelijker maken om de A2 gedurende de ochtendspits te verlaten.

De bijna dagelijkse file op de A2 Maastricht - Eindhoven zorgt er al jaren voor dat in de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende veel verkeer de file probeert te omzeilen door een gedeelte van de route binnendoor af te leggen. Met name in Maarheeze en Leende loopt het vaak vast door het sluipverkeer. Om de wegen rondom de A2 te ontlasten en de doorstroming te verbeteren is de gemeente Cranendonck in december 2017 gestart met maatregelen om sluipverkeer te weren.

Het definitieve plan is in april 2019 vastgesteld. In de rest van 2019 en in 2020 zijn de plannen voor de sluipverkeermaatregelen verder uitgewerkt en zijn de werkzaamheden aanbesteed. In februari zijn de voorbereidende werkzaamheden voor de maatregelen gestart. Daarbij gaat het onder meer om het aanleggen van de bekabeling voor doseerlichten en verzinkbare palen.

De lichten worden begin mei in gebruik genomen

In Cranendonck worden er in april doseerlichten geplaatst aan de Oranje Nassaulaan, d’Aasdonken en de Philipsweg in Maarheeze. In buurgemeente Heeze-Leende gebeurt dit bij de Maarheezerweg-Noord in Leende en aan de Pastoor Thijssenlaan in Sterksel.

De doseerlichten worden begin mei in gebruik genomen. Daarna is het de beurt aan de verzinkbare palen op de Ulkedonken en Klaterspeelweg. Die worden begin juni geplaats. De palen komen omhoog te staan tijdens de ochtendspits (circa tussen 07.00 en 09.00 uur). Aanwonenden kunnen de palen waarschijnlijk met een afstandsbediening bedienen.

Fietsmaatregelen

Naast maatregelen om het autoverkeer te beteugelen worden er op verschillende locaties voor de zomer maatregelen genomen om het gebruik van de fiets te stimuleren. Zo wordt onder meer de Strijpertunnel in Leende fietsvriendelijker gemaakt.

De verbreding van het fietspad van de Driebos tot de Philipsweg in Maarheeze laat nog even op zich wachten. Hiervoor is de gemeente Cranendonck in gesprek met de provincie Noord-Brabant om een oplossing te zoeken voor de tijdelijke toename van stikstof. De gemeente verwacht dat uitvoering van deze verbreding nog dit jaar plaats vindt.

Subsidie

Aan de verkeersmaatregelen hangt een prijskaartje van 1.956.000 euro. Dit bedrag wordt volledig vergoed door de subsidie die vanuit SmartwayZ.nl wordt verstrekt.

Meer berichten