Logo deparelvanbrabant.nl

Rulse Dijk tijdelijk dicht wegens paddentrek

Heeze - Om de paddentrek veilig te laten verlopen heeft Staatsbosbeheer de Rulse Dijk te Heeze gedurende de avond en nacht tijdelijk afgesloten voor autoverkeer. De afsluiting tussen 17.00 tot 08.00 uur zal enkele dagen tot weken duren afhankelijk van de weersomstandigheden en de paddentrek.

De aanhoudende zachte, nachtelijke temperaturen in combinatie met regen activeren de jaarlijkse trek van de padden van de Strabrechtse heide naar de voortplantingswateren in het beekdal van de Kleine Dommel. De afsluiting vindt plaats ter hoogte van Natuurpoort De Plaetse te Heeze tot de omgeving van de Strabrechtseheideweg te Geldrop. Fietsers en wandelaars kunnen wel gebruik maken van de Rulse Dijk.

De padden trekken samen met andere amfibieën in het vroege voorjaar massaal van hun winterverblijfplaats onder een dikke bladerlaag in het bos, naar hun geboorteplaats in een nabij gelegen poel of ven om daar eitjes te leggen. Nachtelijke temperaturen boven 7 graden Celsius en een luchtvochtigheid boven de 80% zijn voorwaarden. Neerslag zorgt voor een verhoogde activiteit. “Zodra het gaat vriezen, wordt de trek gestaakt en zullen de slagbomen weer open blijven in de avond en nacht”, aldus Erik Schram van Staatsbosbeheer.

Meer berichten