Logo deparelvanbrabant.nl


<p>Een voorbeeld van de huidige tijdelijke maatregelen in Maarheeze. Foto: Jurgen van Hoof</p>

Een voorbeeld van de huidige tijdelijke maatregelen in Maarheeze. Foto: Jurgen van Hoof

(Foto: Jurgen van Hoof)

Definitieve maatregelen sluipverkeer

‘Over een paar weken wordt er gestart’

Roy de Leijer

Er wordt deze maand een begin gemaakt met het treffen van een reeks van permanente maatregelen die de overlast van het sluipverkeer dat afkomstig is van de A2 in de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende moeten verminderen.

Maarheeze/Leende - De bijna dagelijkse file op de A2 Maastricht - Eindhoven zorgt er al jaren voor dat in de gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende veel verkeer de file probeert te omzeilen door een gedeelte van de route binnendoor af te leggen. Met name in Maarheeze en Leende loopt het vaak vast door het sluipverkeer. Om de wegen rondom de A2 te ontlasten en de doorstroming te verbeteren is de gemeente Cranendonck in december 2017 gestart met maatregelen om sluipverkeer te weren.

Deze tijdelijke maatregelen worden binnenkort vervangen door een definitieve oplossing. Het definitieve maategelenpakket is opgesteld in samenwerking met de gemeente Heeze-Leende en de betrokken dorpsraden. De plannen bestaan uit een aantal sluipverkeer- en fietsmaatregelen.

De definitieve oplossing bestaat onder meer uit doseerlichten, die het verkeer gedurende de ochtendspits mondjesmaat de kernen in laten, en verzinkbare palen. Deze maatregelen moeten met name de kernen van Maarheeze, Sterksel en Leende nog beter tegen de overlast van sluipverkeer beschermen.

“Over een paar weken wordt er gestart met de voorbereidende werkzaamheden. Daarbij gaat het onder meer om het graven van gleuven en het leggen van kabels”, vertelt de Cranendonckse wethouder Frits van der Wiel.

De doseerlichten komen onder meer te staan aan de Oranje Nassaulaan, d’Aasdonken en de Philipsweg in Maarheeze. Ook wordt er een verzinkbare paal bij de Ulkedonken geplaatst.

De maatregelen zijn van kracht tijdens de ochtendspits en worden verder ondersteund door inrijverboden tijdens de spitsuren en afzettingen op wegen in het buitengebied.

De huidige tijdelijke sluipverkeermaatregelen blijven gelden totdat de definitieve maatregelen zijn gerealiseerd.

Het definitieve plan is in april 2019 vastgesteld. In de rest van 2019 en in 2020 zijn de plannen voor de sluipverkeermaatregelen verder uitgewerkt en zijn de werkzaamheden aanbesteed. In februari 2021 starten de voorbereidende werkzaamheden voor de maatregelen. De verdere realisatie van zowel de sluipverkeer- als de fietsmaatregelen vindt in de komende maanden plaats.

Meer berichten