Logo deparelvanbrabant.nl


Foto:
Columns Noël Creemers

Zelfstandigheid verzekerd

Column van Noël Creemers

Ziet u ze al vóór u, die torens van een slordige 100 meter hoog daar bij het gemeentehuis in Heeze? Het zal er wemelen van zonder uitzondering extreem gelukkige flatbewoners. Maar dat niet alleen! Op de begane grond van die torens komen winkels en is er ook nog ruim voldoende plaats voor naar ruimte snakkende grootgrutters. In de etages daarboven komen kantoorruimtes, vanzelf. Het is bijna wel zeker dat de meeste werknemers van die kantoren, eenmaal werkend in onze gemeente, daar ook graag willen wonen. En zo vullen de verdiepingen daarboven, waar wordt gewoond, zich vanzelf! Parkeren kan ondergronds, daar is immers plek zat. Desnoods graven we door tot bij onze tegenvoeters in Australië en Nieuw-Zeeland. Voor al die mensen moet er wat te beleven zijn in de directe omgeving, dat is duidelijk. Natuurlijk hebben wij nu al leuke natuur binnen onze gemeentegrenzen, enkele molens die er mogen wezen, een kasteel om je vingers bij af te likken en gemeenschapshuizen waarin het werkelijk goed toeven is, maar ik vrees dat we het daarmee niet gaan redden. Vandaar ook - zie de column van vorige week - om er een gemeenschapshuis annex cultureel centrum van internationale allure, dat ook met gemak kan worden ondergebracht in één der wolkenkrabbers, en een slordige zes horecazaken tegenaan te gooien. Maar zelfs daarmee zijn we er niet. De moderne mens wil meer, altijd maar meer. Dus vanzelf dat er een kloeke bioscoop, een kekke gokhal en indrukwekkende sportfaciliteiten moeten komen, ook voor meer exotische sportvarianten als eenwieler hockey en zwerkbal. Voor dit alles is het dorp Heeze natuurlijk veel te klein, maar de gemeente Heeze-Leende geenszins! Die is namelijk maar liefst 105 km2 groot. Plek zat dus. Om te realiseren wat hierboven staat, hoeven we niet eens natuur op te offeren, nee hoor, we moeten gewoon de dorpen die deel uitmaken van onze gemeente met elkaar verbinden - wat zullen de Leender-, Sterkselse-, Heezerweg en Oostrikkerdijk erop vooruitgaan! - en ook de centra van Leende en Sterksel opstoten in de vaart der volkeren, à la Heeze dus. Ik geef u op een briefje: zelfstandigheid verzekerd!

Meer berichten