<p>Hondenpoep kan opgeruimd worden met een zakje. Foto: gemeente Zeist, Carolien Paasman.&nbsp;</p>

Hondenpoep kan opgeruimd worden met een zakje. Foto: gemeente Zeist, Carolien Paasman. 

(Foto: Carolien Paasman)

Bedankt namens uw eigen buurt

Van de redactie

De gemeenteraad heeft in het verleden bepaald dat de eigenaar of de houder van een hond verplicht is deze binnen de bebouwde kom aangelijnd te hebben en er daarnaast voor te zorgen dat de hond niet poept op het gedeelte van de weg dat bestemd is voor voetgangers (trottoir);op openbare terreinen zoals bijvoorbeeld plantsoenen, grasvelden, kinderspeelplaatsen, zandbakken, speelweiden e.d.

Heeze-Leende - Mocht de hond toch poepen dan geldt in deze gemeente binnen de bebouwde kom een opruimplicht. Dat betekent dat het nergens is toegestaan hondenpoep achter te laten. Niet naleven van de regels kan leiden tot een proces verbaal.

Verwijderen verbodsborden hondenpoep

In het verleden zijn bij veel veldjes verbodsborden geplaatst om extra nadruk op dit beleid te leggen. Inmiddels zijn veel bordjes echter verouderd, verdwenen of vernield. Vervanging zou hoge kosten met zich meebrengen. Daarnaast staan op dit moment niet bij alle veldjes bordjes wat zorgt voor onduidelijkheid. Burgemeester en wethouders hebben er daarom voor gekozen alle bordjes in de gemeente te laten verwijderen. Dit houdt dus niet in dat honden weer overal mogen poepen of dat de hondenpoep niet meer opgeruimd hoeft te worden!

Opruimen die poep!

Om overlast van honden zoveel mogelijk te beperken wil de gemeenteraad iedereen die een hond heeft, oproepen zich aan de regels te houden en dus de poep van de hond op te ruimen. Ben uw medebewoners niet tot last. Alleen samen kunnen we onze leefomgeving schoon en aangenaam houden. Meestal zijn het buurtbewoners die hun hond vaak dichtbij huis uitlaten en de hondenpoep niet opruimen. Terwijl het een kleine moeite is om de poep van uw huisdier op te ruimen in een zakje en dit thuis in uw eigen container te gooien. U kunt als inwoner helpen met het aanspreken van mensen die ‘vergeten’ een zakje mee te nemen en op te ruimen. Natuurlijk kunt u ook mensen bedanken als ze het goede voorbeeld geven.

Sinds 2014 is een BOA actief in de gemeente die onder andere de overlast van hondenpoep aanpakt. Er wordt op verschillende tijden gecontroleerd en verbaliserend opgetreden. Door op te ruimen voorkomt u een flinke boete: Hond laten loslopen waar dat niet mag, 95,00 euro. Geen opruimzakje of schepje bij zich hebben, 95,00 euro. Hondenpoep niet opruimen, 140,00 euro.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden