<p>Op donderdag 10 september ging symbolisch de eerste schop de grond in.&nbsp;</p>

Op donderdag 10 september ging symbolisch de eerste schop de grond in. 

(Foto: )

Herstel beekdal Oude Strijper Aa gestart

Na een lange periode van voorbereiding is op 10 september symbolisch de eerste schop in de grond gegaan voor de herinrichting van het beekdal van de Oude Strijper Aa. De betrokken partijen verrichten samen de starthandeling voor de uitvoering door het zetten van hun handtekening op een 2,5 meter hoge schep.

Heeze-Leende - Dit zijn: Erik de Ridder (watergraaf Waterschap De Dommel), Martijn Tholen (dagelijks bestuur Waterschap De Dommel, portefeuille N2000/PAS), Elies Lemkes-Straver (gedeputeerde Landbouw, Voedsel en Natuur provincie Noord-Brabant), Peter Smit (gedeputeerde Water en Bodem provincie Noord-Brabant), Frank de Win (wethouder gemeente Heeze-Leende), Frits van der Wiel (wethouder gemeente Cranendonck, ruimtelijke ordening, milieu, duurzaamheid), Jan Fenten (gebiedsmanager Staatsbosbeheer).

Erik de Ridder, watergraaf Waterschap De Dommel: ”Als waterschap kijken we wat het beste is voor de omgeving en daarom knopen we verschillende doelen aan elkaar. Dat gaat niet vanzelf, maar met deze vorm van geïntegreerde samenwerking komen we tot het beste resultaat. En daarin hebben we de omgeving zeker ook meegenomen.”

Waterschap De Dommel is gestart met het uitvoeren van de herstelmaatregelen in het beekdal Oude Strijper Aa. Aannemer Van Beers uit Hoogeloon gaat nu de grootste werkzaamheden uitvoeren. Het streven is om het project begin 2021 af te ronden.

Herinrichting beekdal

Ten oosten van het Leenderbos, tussen de Riesten en de Gastelsche Heide, ligt het beekdal van de Oude Strijper Aa. Waterschap De Dommel gaat het beekdal herinrichten en herstelmaatregelen treffen, zodat de natuur in en rond het water verbetert, het natuurgebied vernat wordt en de natuurontwikkeling versterkt. Daarmee hopen we te voorkomen dat stukken bos en vennen verder verdrogen en de bijzondere planten en diersoorten in het van oorsprong moeras- en vennengebied verdwijnen. Het watersysteem wordt als het ware weer in een natuurlijke balans gebracht. Een belangrijke voorwaarde voor de instandhouding van het Natura 2000-gebied Groote Heide-Leenderbos & de Plateaux, waar Oude Strijper Aa een onderdeel van is.

Klimaatbestendig beekdal

Om bestand te zijn tegen droge periodes, is het noodzakelijk dat het gebied beter water kan vasthouden. Daarvoor krijgt de Oude Strijper Aa een natuurlijkere loop, vergelijkbaar met de situatie vóór 1973. Ook wordt de stroomsnelheid in de beek gevarieerd en verhoogd; flauwere oevers, een hogere beekbodem, iets meer slingering. Door het laten kronkelen van de beek ontstaat er meer ruimte voor water. Daarmee wordt er niet alleen natuur hersteld, maar dragen de maatregelen ook bij aan de waterveiligheid, omdat er in extreem natte periodes water langer vastgehouden kan worden in het gebied. Zo ontstaat er een natuurlijker beekdal dat beter in staat is om de effecten van klimaatveranderingen op te vangen. Rondom de stikstofgevoelige bosjes en vennen worden maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de natuur niet verder achteruit gaat. Het grondwaterpeil mag daar niet te diep weg zakken.

Omgeving nauw betrokken

Het is niet overal te voorkomen dat de maatregelen effect hebben op nabij gelegen landbouwpercelen. Het waterschap heeft nauw contact met de direct betrokkenen. Belanghebbenden zijn al in een vroegtijdig stadium betrokken. Het ontwerpen, grond ruilen en uitvoeren is in overleg met alle belanghebbenden gebeurd, stap voor stap en met oog voor het huidige grondgebruik. Dankzij goede samenwerking is er uiteindelijk met iedereen een oplossing gevonden, op basis van vrijwilligheid. Waterschap De Dommel bedankte de buurt daarvoor met een klein coronaproof feestje op woensdag 2 september.

Omleidingen tijdens uitvoering

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, worden tijdelijk wegen en wandelroutes afgesloten. Dit gebeurt zoveel mogelijk op doordeweekse dagen. De omleidingen of alternatieve routes zullen duidelijk worden aangegeven. Actuele informatie over de planning van de werkzaamheden komt ook op de website dommel.nl/strijperaa te staan. 

Samenwerking en financiering 

Waterschap De Dommel, provincie Noord-Brabant, gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck en Staatsbosbeheer werken samen in het project Oude Strijper Aa. Dit project komt tot stand met financiële steun van de provincie.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden