<p>&nbsp;&quot;Het is een prachtig gezicht om zo&rsquo;n kudde schapen met herder en hond op de heide te zien&quot;, aldus boswachter Schram.&nbsp;</p>

 "Het is een prachtig gezicht om zo’n kudde schapen met herder en hond op de heide te zien", aldus boswachter Schram. 

(Foto: )

Heideschapen terug in de Kempen

Van de redactie

De kudde is te voet vertrokken vanaf Valkenswaard

Staatsbosbeheer laat de komende twee weken bij wijze van proef de Cartierheide begrazen door Kempische heideschapen. De schapen zorgen ervoor dat grassen en boompjes worden opgegeten, zodat het areaal aan heide beter in stand blijft.

De Kempen - Met name zogeheten ‘heidecorridors’ worden begraasd. Deze verbindingszones zorgen ervoor dat de kleinere fauna zoals de gladde slang zich beter door het gebied kunnen verspreiden. “Het is een prachtig gezicht om zo’n kudde schapen met herder en hond op de heide te zien. Zeker nu met de paars bloeiende struikheide”, aldus boswachter Erik Schram van Staatsbosbeheer. De kudde van 250 schapen is te voet vertrokken met de herder vanaf de Malpie in Valkenswaard. Eigenaar van de schaapskudde is landschapsbeheer De Wassum.

 

Weijerkens
Ook op de Weijerkens is deze week een kudde van 100 kempische heideschapen te bewonderen van schapenhouderij Adriaans. De Weijerkens is een voormalige landbouwenclave van ongeveer 35 hectare nabij de Weebosch in de gemeente Bergeijk. De Weijerkens vormt de verbinding tussen de Cartierheide en Stevensbergen voor onder andere de gladde slang en de bruine eikenpage. Sinds 2010 beheert Staatsbosbeheer het gebied als kruidenrijk grasland.

De komende tijd worden maatregelen genomen om het leefgebied te versterken. Zo worden er houtwallen gemaakt, poelen aangelegd en struiken geplant. Ook worden er tijdelijke akkers gemaakt die in een rotatie door het gebied heen worden aangelegd. Door tijdelijke akkers te creëren ontstaat er een voedselbron voor bijvoorbeeld trekvogels. De akkers worden één keer in de zes jaar verbouwd met een gewas. Het gewas blijft staan als voer voor vogels in de winter. Ook zorgt het overstaande gewas voor een verhoging van de organische stof, wat de bodem ten goede komt. Om het grasland gevarieerd te houden worden elk najaar delen ervan door een schaapskudde begraasd.


De maatregelen op de Cartierheide en de Weijerkens worden mede mogelijk gemaakt door de Vlinderstichting, RAVON en provincie Noord-Brabant.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden